Zašto dolazi do urinarne infekcije?

Urinarne infekcije su definisane kombinacijom kliničkih simptoma uz istovremeno prisustvo bakterija u urinu. Kako su bakterije E. Coli normalno prisutne u crevima, zbog anatomske blizine digestivnog sistema i urinarnog trakta, one mogu dospeti u mokraćnu bešiku i tu izazvati infekciju (cistitis). U urogenitalnom traktu čoveka redovno se nalazi manji ili veći broj E. Coli (normalna mikroflora). Bakterije koje dospevaju u bešiku obično se uklanjaju tokom mokrenja.

Prisustvo bakterija u mokraći (bakteriurija) bez prisutnih kliničkih simptoma infekcije nije znak upale mokraćne bešike odnosno urinarne infekcije. To je tzv. asimptomatska bakteriurija i ne zahteva lečenje. Međutim, ako bakterije ostanu u bešici, lako i brzo se razmnožavaju što dovodi do infekcije. Infekcija je prisutna kada  se u mokraći nalazi veliki broj bakterija (100.000 ili više u 1 ml mokraće) iste vrste, ili manji broj vrlo patogenih bakterija uz obavezno prisustvo kliničkih simptoma: bol i žarenje prilikom mokrenja, učestalo i urgentno mokrenje, pojava krvi u urinu, osećaj nelagodnosti u donjem delu stomaka i suprapubični bol. U tom slučaju radi se o akutnom cistitisu.

Prilikom cistitisa E.coli može penetrirati preko mokraćovoda u bubreg i izazvati upalu bubrega (pijelonefritis).

Zašto kod nekih osoba dolazi do razvoja urinarne infekcije a kod drugih ne?

Infekcija mokraćnih puteva nastaje usled prodora uropatogenih sojeva E.Coli u mokraćni sistem. Svaki prodor patogenih bakterija u mokraćni sistem ne izaziva bolest!

Od odnosa između virulencije bakterija (faktori virulencije: prisutnost flagella, fimbrija, adhezini, toksini…) i odbrambenih mehanizama domaćina zavisi ishod prodora uropatogenih bakterija u mokraćni sistem i razvoja infekcije. Do infekcije mokraćnih puteva najčešće dolazi usled pada odbrambenog mehanizma domaćina, pre svega pad lokalnog imuniteta sluznice mokraćne bešike i prisustva velikog broja virulentnih bakterija koje imaju sposobnost vezivanja (adherencije) za sluzokožu mokraćne bešike.

Scroll to Top