Escherichia Coli je najčešći uzročnik urinarnih infekcija

Urin je sterilna tečnost, sve dok ne dođe do urinarne infekcije, bez mirisa. Sterilnost urina je jako relativna. Sve dok su leukociti < 10 000/ml i bacili < 1 000 /ml mokraća ostaje sterilna. Ph vrednost urina varira između 4,6 i 8. Većinom je kisela tako da je vrednost ispod 7. Ova prirodna kiselost je važna, jer bakterije koje izazivaju bolesti ne mogu da rastu i da se razmnožavaju u kiseloj sredini. Zbog toga je nizak pH od suštinskog značaja za stvaranje dobrog balansa između dobrih i loših bakterija.

Urin predstavlja važan mehanizam nespecifične (prirodne) odbrane ljudskog organizma od patogenih mikroba. U urinarnom traktu sluzokoža je stalno ispirana velikom količinom urina koji odnosi sa sobom mikrobe koji povremeno ascendentno prodiru iz nižih u više delove mokraćnog sistema.

Urin ima blago baktericidno delovanje. Osim toga veliki deo urinarnog trakta ima višeslojni pločasti epitel koji se stalno „ljušti“ i obnavlja odnoseći deo unete, potencijalno patogene, mikrobne flore. Na mestima gde se urin fiziološki duže zadržava (mokraćna bešika – vesica urinaria) uslovi za opstanak nepoželjnih bakterija su bolji, pa su tu infekcije češće.

Scroll to Top