Escherichia Coli je najčešći uzročnik urinarnih infekcija

Escherichia coli (skr. E.coli) je vrsta gram negativne  bakterije iz roda Escherichia i porodice Enterobacteriaceae i široko je rasprostranjena u prirodi. Ubraja se u grupu tzv. koliformnih bakterija tj bakterija koje se redovno ili veoma često nalaze u ljudskoj stolici.

Postoji više sojeva E. coli u ljudskom organizmu koje čine znatan deo fiziološke (normalne) mikroflore crevnog trakta, prvenstveno debelog creva.
E.Coli  u 70-95% slučajeva je uzročnik urinarnih infekcija odnosno, akutne upale mokraćne bešike (akutni cistitis). Drugi najčešći uzročnik je Staphyloccocus saprophyticus, koji pripada gram pozitivnim bakterijama i javlja se u 5-10% slučajeva, uglavnom kod mladih, seksualno aktivnih žena.

Ono što omogućava E.coli da bude najčešći uzročnik urinarnih infekcija jeste postojanje sojeva, koji se već nalaze u uobičajenoj mikroflori creva domaćina, a koji su uropatogeni. Ovi sojevi bakterija poseduju flagele, zbog čega su vrlo pokretljivi i adhezivne molekule (fimbrije), pomoću kojih mogu lako da se pričvrste za ćelije domaćina. To im omogućava da prevaziđu  mehanizme odbrane domaćina i dovedu do pojave urinarnih infekcija.

Scroll to Top